Chính sách bảo mật


Bằng cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với những gì chúng tôi mô tả trong chính sách này. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạnThông tin cá nhân là tất cả các loại thông tin được ghi lại dưới dạng điện tử hoặc theo những cách khác có thể xác định danh tính của một thể nhân cụ thể hoặc phản ánh hoạt động của một thể nhân cụ thể một mình hoặc kết hợp với các thông tin khác.Trong quá trình sử dụng khách hàng Bộ dân sự, khách hàng sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp trong quá trình sử dụng hoặc tạo ra do quá trình sử dụng theo các cách sau để cung cấp cho bạn dịch vụ và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi:1. Khi bạn sử dụng ứng dụng của Bộ Dân sự, chúng tôi sẽ thu thập tên thiết bị, kiểu thiết bị, địa chỉ MAC, IMEI và nhận dạng thiết bị của bạn để làm cho các dịch vụ của chúng tôi hoạt động bình thường nhằm đảm bảo việc sử dụng bình thường của bạn cũng như để cải thiện và tối ưu hóa Những thông tin đó là thông tin cơ bản phải được thu thập để cung cấp dịch vụ.2. Khi bạn tham gia hoạt động nhắn tin tương tác của client Bộ Dân Sự, bạn cần hoàn thành xác thực tên thật thì mới có thể sử dụng, bạn cần cung cấp tên, giới tính, số CMND, số điện thoại di động và thông tin khác. Những thông tin đó là thông tin cá nhân nhạy cảm, và chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm ngặt.3. Khi bạn sử dụng ứng dụng Bộ Nội Vụ để tải tài nguyên hoặc mở tệp PDF liên kết với bài báo ứng dụng bằng một trình đọc, bạn sẽ nhận được quyền lưu trữ của thiết bị và sửa đổi hoặc đọc nội dung trong thẻ nhớ.2. Cách chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài1. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ toàn diện hơn, chúng tôi sẽ sử dụng bộ công cụ dịch vụ phần mềm (viết tắt là SDK) được cung cấp bởi các đơn vị dịch vụ bên thứ ba chuyên nghiệp, bao gồm SDK chia sẻ được gọi khi sử dụng chức năng chia sẻ và phương thức duyệt web được gọi khi duyệt web. SDK dịch vụ. Các SDK này có thể thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện sự thận trọng của mình và xem xét nghiêm ngặt nguồn SDK mà chúng tôi sử dụng. Đối với thông tin do SDK bên thứ ba thu thập, đơn vị dịch vụ bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm tương ứng. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của đơn vị dịch vụ bên thứ ba.2. Theo luật và quy định liên quan và tiêu chuẩn quốc gia, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ công khai thông tin cá nhân mà không cần bạn đồng ý trước trong các trường hợp sau:(1) Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng;(2) Những vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng chính;(3) Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự;(4) Khó có được sự đồng ý của bạn vì mục đích bảo vệ tính mạng và tài sản của chủ thể thông tin cá nhân hoặc các cá nhân khác và các quyền và lợi ích hợp pháp chính khác;(5) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.3. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạnChúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể thực hiện được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể thực hiện được để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không liên quan sẽ không bị thu thập.